Next


In mijn werk zoek ik de ruimte op. Letterlijk en figuurlijk. Ik zoek het spanningsveld door het lijfelijke, het grote ruimtelijke en het waarnemen van het kleine gedetailleerde naast elkaar te zetten. Ik verlang ernaar te worden opgenomen door iets groters en tast dat in detail af met mijn kippenvel en mijn snorhaar.

De materialiteit van de dingen, lood, houtskool, geur, etc. is een realiteit die ik zo veel mogelijk in tact laat. Ook hierin voel ik de verbinding met iets wat groter is dan het 'ik’,het 'mens-zijn’.

Ik maak vaak werken voor de openbare ruimte, en onderzoek naar mijn thema's in (grote) tekeningen, ruimtelijk werk, tekst en performances. Een van die thema’s is het ‘bouwwerk’ achter de dingen. Een bouwwerk van bewuste en onbewuste afspraken, waarden en normen die een realiteit produceert. Een realiteit die dus niet zo absoluut is als wij hem persoonlijk of als maatschappij ervaren. De afgelopen jaren werkte ik veel in Japan om te onderzoeken in hoeverre de realiteit en waarneming in Japan anders is dan die bij ons. Japan werkt als een vergrootglas voor mijn eigen cultuur, kaders en zienswijzen en maakt mij bewust van mijn ingebakken ’systemen’.